ADMICRO

Viết PTHH khi cho 6,5g Zn tác dụng với HCl 14,6%?

bởi Mai Bảo Khánh 08/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 6,5g kim loại Zn vào dung dịch axit HCl 14,6%

a) Viết PTPƯ xảy ra

b) Tính số g muối ZnCl2 sinh ra? Số g H2 thoát ra

c) Tính số g dung dịch HCl 14,6% cần dùng

d) Tính nồng độ % của dung dịch ZnCl2 sau phản ứng

( Zn=6,5 Cl=35.5)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • +nZn = 6,5/65 = 0,1 mol

  PT

  Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  0,1___0,2___0,1_____0,1 (mol)

  -> m ZnCl2 = 0,1 * 136 = 13,6g

  mH2 = 0,1* 2 = 0,2 g

  -> m HCl (dd HCl) = 0,2 *36,5 = 7,3g

  -> mdd HCl = mHCl / C% = 7,3/14,6%= 50g

  mdd ZnCl2 = mZn + mddHCl - mH2

  = 6,5 +50- 0,2 = 56,3g

  -> C% dd ZnCl2 = mZnCl2/mddZnCl2*100%

  = 13,6/56,3*100%=24,16%

  bởi Điệp Hồng 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

VALUEIMP