ADMICRO

Viết PTHH khi cho MgCO3 tác dụng với HCl?

bởi Anh Trần 09/04/2019

Lấy 8.4g MgCO3 hòa tan vào 146g dd HCl thì vừa đủ

a) viết PTHH

b) Tính nồng độ % của dd HCl đầu

c) tính nồng độ % các chất trong dd sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nMgCO3 = \(\dfrac{8,4}{84}\)= 0,1 (mol)

  a)PTHH: MgCO3 + 2HCl ----> MgCl2 + CO2 + H2O

  _______ 0,1 mol-->0,2 mol--->0,1 mol

  b)mHCl = 0,2 . 36,5 = 7,3 (g)

  C%HCl bđ = \(\dfrac{7,3}{146}\) .100% = 5%

  c)mMgCl2 = 0,1 . 95 = 9,5 (g)

  mdd = 8,4 + 146 = 154,4 (g)

  C% MgCl2 = \(\dfrac{9,5}{154,4}\).100% = 6,15%

  bởi Nguyen Huyen 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
STICKY-VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

STICKY-VALUEIMP