Đề thi trắc nghiệm Học kì 1 môn Vật lý 12 có đáp án năm học 2018-2019

45 phút 40 câu 284 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):