YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một máy phát âm được dùng để gọi cá có thể phát ra âm trong nước có bước sóng là 6,8 cm. Biết vận tốc của sóng này trong nước là 1480 m/s. Âm do máy này phát ra là 

  • A. âm mà tai người nghe được 
  • B.  nhạc âm
  • C. hạ âm                                            
  • D.  siêu âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số của âm \(f = \frac{v}{\lambda } = 21765Hz > 20000Hz \to \) là sóng siêu âm

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA