YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một dòng điện xoay chiều có cường độ \[i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\) A. Chọn phát biểu sai? 

  • A. Cường độ hiệu dụng bằng 2 A   
  • B. Chu kỳ dòng điện là 0,02 s
  • C. Tần số là 100π Hz                            
  • D. Pha ban đầu của dòng điện là π/6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: Tần số của dòng điện \(f = 50Hz \to C\) là đáp án sai

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49033

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA