YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng của vật nặng m = 1 kg. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng x = 3 cm và truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s theo chiều dương. Chọn t = 0 là lúc vật bắt đầu chuyển động. Phương trình dao động của vật là

  • A. \(x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t + \frac{\pi }{4}} \right)cm.\)
  • B. \(x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t + \frac{\pi }{3}} \right)cm.\)
  • C. \(x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t + \frac{{3\pi }}{4}} \right)cm.\)
  • D. \(x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t - \frac{\pi }{4}} \right)cm.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số góc: \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}}  = 10rad/s\)

  Tại thời điểm t = 0 thì x = 3 vật đang chuyển động theo chiều dương

  Ta có: \({x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2} =  > A = 3\sqrt 2 cm\)

  \(\cos \varphi  = \frac{3}{{3\sqrt 2 }};\sin \varphi  < 0 =  > \varphi  = \frac{{ - \pi }}{4}\)

  \( =  > x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t - \frac{\pi }{4}} \right)cm\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA