• Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng của vật nặng m = 1 kg. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng x = 3 cm và truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s theo chiều dương. Chọn t = 0 là lúc vật bắt đầu chuyển động. Phương trình dao động của vật là

  • A. \(x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t + \frac{\pi }{4}} \right)cm.\)
  • B. \(x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t + \frac{\pi }{3}} \right)cm.\)
  • C. \(x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t + \frac{{3\pi }}{4}} \right)cm.\)
  • D. \(x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t - \frac{\pi }{4}} \right)cm.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số góc: \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}}  = 10rad/s\)

  Tại thời điểm t = 0 thì x = 3 vật đang chuyển động theo chiều dương

  Ta có: \({x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}} = {A^2} =  > A = 3\sqrt 2 cm\)

  \(\cos \varphi  = \frac{3}{{3\sqrt 2 }};\sin \varphi  < 0 =  > \varphi  = \frac{{ - \pi }}{4}\)

  \( =  > x = 3\sqrt 2 \cos \left( {10t - \frac{\pi }{4}} \right)cm\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC