YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A là

  • A. \(W = \frac{{{\pi ^2}m{A^2}}}{{2{T^2}}}\)
  • B. \(W = \frac{{{\pi ^2}m{A^2}}}{{4{T^2}}}\)
  • C. \(W = \frac{{2{\pi ^2}m{A^2}}}{{{T^2}}}\)
  • D. \(W = \frac{{4{\pi ^2}m{A^2}}}{{{T^2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ năng dao động của vật là: 

   \(E = \frac{1}{2}m{\omega ^2}A = \frac{{2{\pi ^2}m{A^2}}}{{{T^2}}}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49041

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA