• Câu hỏi:

  Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A là

  • A. \(W = \frac{{{\pi ^2}m{A^2}}}{{2{T^2}}}\)
  • B. \(W = \frac{{{\pi ^2}m{A^2}}}{{4{T^2}}}\)
  • C. \(W = \frac{{2{\pi ^2}m{A^2}}}{{{T^2}}}\)
  • D. \(W = \frac{{4{\pi ^2}m{A^2}}}{{{T^2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ năng dao động của vật là: 

   \(E = \frac{1}{2}m{\omega ^2}A = \frac{{2{\pi ^2}m{A^2}}}{{{T^2}}}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC