YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = 100\(\sqrt 2 \)cos(100πt – π/2)V vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = \frac{{{{25.10}^{ - 2}}}}{\pi }\) H mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 25 Ω. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

  • A. \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right){\mkern 1mu} A.\)
  • B. \(i = 4\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)A.\)
  • C. \(i = 4\cos \left( {100\pi t - \frac{{3\pi }}{4}} \right)A.\)
  • D. \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)A.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có : \({I_0} = \frac{{{U_0}}}{Z} = \frac{{100\sqrt 2 }}{{25\sqrt 2 }} = 4.\)

  \(i = 4.cos(100\pi t - \frac{\pi }{2} - \frac{\pi }{4}) = 4.cos(100\pi t - \frac{{3\pi }}{4})A\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA