YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hòa nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (Cho g = π2 m/s2)

  • A. \(F = 2\cos \left( {20\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)N.\)
  • B. \(F = 1,5\cos \left( {8\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)N.\)
  • C. \(F = 1,5\cos \left( {10\pi t} \right)N.\)
  • D. \(F = 2\cos \left( {10\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)N.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số góc riêng của hệ dao động là \(\omega  = \sqrt {\frac{k}{m}}  = 10\pi rad/s)\)

  Suy ra có hai đáp án có gây ra cộng hưởng dao động là C và D,  nhưng biên độ của lực cưỡng bức ở đáp án D lớn hơn nên đáp án là D.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49078

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA