YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến 2 μH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 μF . Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng nào? 

  • A. Dải sóng từ 146 m đến 2383 m      
  • B. Dải sóng từ 923 m đến 2384 m
  • C. Dải sóng từ 923 m đến 2384 m       
  • D.  Dải sóng từ 377 m đến 2384 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dải sóng mà máy có thể bắt được là: 

   \({\lambda _{\min }} = 2\pi c\sqrt {{L_{\min }}{C_{\min }}}  = 146m,{\lambda _{\max }} = 2\pi c\sqrt {{L_{\max }}{C_{\max }}}  = 2383\) m

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49038

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA