YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω là các hằng số dương. Pha của dao động ở thởi điểm t là 

  • A. ωt + φ       
  • B.  ω      
  • C. φ                  
  • D.  ωt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Pha dao động của vật ở thời điểm t là ωt + φ

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49001

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA