YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dao động điều hòa. Nếu tăng khối lượng của quả nặng hai lần giữ nguyên biên độ và vị trí, môi trường dao động thì so với khi chưa tăng khối lượng. 

  • A. chu kì giảm 2 lần, cơ năng không đổi
  • B. chu kì tăng 2 lần, cơ năng tăng 2 lần
  • C. chu kì không đổi, cơ năng tăng 2 lần 
  • D. chu kì và cơ năng của con lắc có giá trị không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 

  + Chu kì con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng → T không đổi

  + Năng lượng E tỉ lệ với m → E tăng 2 lần khi m tăng 2 lần.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49025

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA