YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một điểm sáng M đặt trên trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 30 cm, chọn hệ tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, O trên trục chính. Cho M dao động điều hòa trên trục Ox thì ảnh M’ của M dao động điều hòa trên trục O’x’ song song và cùng chiều với Ox. Đồ thị li độ dao động của M và M’ như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là 

  • A.  f = 20 cm       
  • B. f = 90 cm   
  • C. f = 120 cm              
  • D. f = 18 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ đồ thị biết được độ cao của vật là 4 cm, độ cao của ảnh là 6cm.

  Áp dụng công thức thấu kính : \(\frac{d}{{d'}} = \frac{{AB}}{{A'B'}} = \frac{4}{{ - 6}} =  > d' = 45cm\)

  \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}} =  > f = 18cm\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA