YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x1 = 10cos(4πt + π/3)cm và x2 = \(10\sqrt 2 \)cos(4πt + π/12)cm. Hai chất điểm cách nhau 5 cm ở thời điểm lần thứ 2017 kể từ lúc t = 0 lần lượt là 

  • A. 1008 s 
  • B. \(\frac{{6041}}{8}s\)
  • C. \(\frac{{2017}}{8}s\)
  • D. \(\frac{{2017}}{12}s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49089

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA