YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào 

  • A. năng lượng của sóng                  
  • B. tần số dao động
  • C. môi trường truyền sóng                
  • D. bước sóng λ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tốc độ truyền sóng của môi trường phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49019

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA