• Câu hỏi:

  Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào 

  • A. năng lượng của sóng                  
  • B. tần số dao động
  • C. môi trường truyền sóng                
  • D. bước sóng λ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tốc độ truyền sóng của môi trường phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC