ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1O2 cách nhau 24 cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực đại giao thoa của đoạn O1O2 không kể hai nguồn là 

  • A. 14     
  • B. 15            
  • C. 16                      
  • D. 20
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tại M pha của dao động cùng pha với dao động tại O :   

  \(\omega t - \frac{{\pi \left( {{d_1} + {d_2}} \right)}}{\lambda } = \omega t - \frac{{\pi .{O_1}{O_2}}}{\lambda } + k2\pi \)

  Vì M gần O nhất cách O 9cm nên d1 = d2 = 15 cm ;  ta lấy k = 1

  => \({d_1} + {d_2} = {O_1}{O_2} + 2\lambda \) \( \Leftrightarrow 15 + 15 = 24 + 2{\lambda _0}\) \( \Leftrightarrow \lambda  = 3cm\)

  Áp dụng công thức xác định biên độ dao động cực đại, số cực đại là số giá trị của k

  \(\frac{{ - {O_1}{O_2}}}{\lambda } < k < \frac{{{O_1}{O_2}}}{\lambda } \Leftrightarrow  - 8 < k < 8\) 

  \( =  > k =  \pm 7; \pm 6;....0\)

  VDOC

Mã câu hỏi: 49177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)