YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/3)cm, t tính bằng s. Quãng đường chất điểm đi được sau 7 giây kể từ lúc t = 0 là 

  • A. 56cm         
  • B. 48cm          
  • C. 58cm          
  • D.  54cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có chu kì dao động là:  \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 2s\)

  \(t = 7s = 3T + \frac{T}{2} =  > S = 3.4A + 2A = 14.A = 14.4 = 56cm\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA