YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây N là một điểm nút, B là một điểm bụng gần N nhất. NB = 25 cm, gọi C là một điểm trên NB có biên độ \({A_C} = \frac{{{A_B}\sqrt 3 }}{2}\) . Khoảng cách NC là 

  • A. 50/3 cm             
  • B. 40/3 cm            
  • C. 50 cm                     
  • D. 40 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA