YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10). Bước sóng mà mạch thu được. 

  • A. λ = 300 m      
  • B. λ = 596 m      
  • C. λ = 300 km            
  • D. λ = 1000 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có :  \(\lambda  = c.T = c.\frac{{2\pi }}{\omega } = c.2\pi .\sqrt {LC}  = {3.10^8}.2.\pi .\sqrt {{{1.10}^{ - 9}}{{.100.10}^{ - 6}}}  = 596m\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA