• Câu hỏi:

  Cảm giác âm phụ thuộc vào 

  • A. Nguồn âm và môi trường truyền âm
  • B. Nguồn âm và tai người nghe
  • C. Tai người và môi trường truyền 
  • D. Nguồn âm – môi trường truyền và tai người nghe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cảm giác âm phụ thuộc vào nguồn âm, môi trường truyền âm và tai người nghe

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC