YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 

  • A. luôn ngược pha nhau         
  • B. với cùng biên độ.
  • C.  luôn cùng pha nhau                              
  • D. với cùng tần số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong mạch dao động LC, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộc cảm luôn biến thiên với cùng tần số.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49006

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA