YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi có cường độ dòng điện qua mạch chỉ có C là i = I0cos(100πt + φ) A thì điện áp hai đầu tụ là u = U0cos(100πt + π/3) V. Giá trị của φ bằng: 

  • A. –5π/6         
  • B. π/3        
  • C. 5π/6                        
  • D. –π/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Với đoạn mạch chỉ chứa tụ, dòng trong mạch sớm pha hơn điện áp một góc \(0,5\pi  \to \varphi  = \frac{{5\pi }}{6}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA