YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khung dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H và tụ điện có điện dung C = 10μF. Dao động điện từ trong khung là dao động điều hòa với cường độ dòng điện cực đại I0 = 0,05 A. Tính điện áp giữa hai bản tụ ở thời điểm i = 0,03 A và cường độ dòng điện trong mạch lúc điện tích trên tụ có giá trị q = 30 μC. 

  • A. u = 4 V, i = 0,4 A 
  • B. u = 5 V, i = 0,04 A
  • C. u = 4 V, i = 0,04 A    
  • D. u = 5 V, i = 0,4 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng công thức độc lập với thời gian \(\frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{u^2}}}{{U_0^2}} = 1;\frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{q^2}}}{{Q_0^2}} = 1\)

  Ta có I0 = Q0

  => \({Q_0} = \frac{{{I_0}}}{\omega } = {I_0}.\sqrt {LC}  = 0,05.\sqrt {0,{{1.10.10}^{ - 6}}}  = {5.10^{ - 5}}C\)

  \({U_0} = {I_0}.\sqrt {\frac{L}{C}}  = 0,05.\sqrt {\frac{{0,1}}{{{{10.10}^{ - 6}}}}}  = 5V\)

  => \(\frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{u^2}}}{{U_0^2}} = 1 \Leftrightarrow \frac{{0,{{03}^2}}}{{0,{{05}^2}}} + \frac{{{u^2}}}{{{5^2}}} = 1 \Leftrightarrow u = 4V;\)

  \(\frac{{{i^2}}}{{I_0^2}} + \frac{{{q^2}}}{{Q_0^2}} = 1 \Leftrightarrow \frac{{{i^2}}}{{0,{{05}^2}}} + \frac{{{{30.10}^{ - 6}}}}{{{{5.10}^{ - 5}}}} = 1 \Leftrightarrow i = 0,04A\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49081

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA