• Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3 cm, con lắc có động năng bằng 

  • A. 0,024 J         
  • B. 0,032 J             
  • C. 0,018 J                
  • D. 0,050 J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có động năng là:  \(\frac{1}{2}.k.{A^2} - \frac{1}{2}.k.{x^2} = 0,032J\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC