YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc như hình vẽ. 

  Nhận định nào sau đây là đúng

  • A. Li độ tại A và B giống nhau                 
  • B. Vận tốc tại C cùng hướng với lực hồi phục
  • C. Tại D vật có li độ cực đại âm           
  • D. Tại D vật có li độ bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tại D vật có vận tốc bằng 0 nên vật đang ở biên, vì vật đang tăng vận tốc nên rõ ràng vật đang ở biên âm, tức cực đại âm.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 49093

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA