AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của quá trình giảm phân là:                                  

  • A. Hình thành giao tử có bộ NST n, tạo cơ sở cho quá trình thụ tinh
  • B. Tạo nên nhiều tế bào đơn bội cho cơ thể
  • C. Giảm bộ NST trong tế bào
  • D. Giúp cho cơ thể tạo thế hệ mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>