AMBIENT
 • Câu hỏi:

  NST phải co xoắn cực đại rồi mới phân chia các nhiễm sắc tử về 2 cực của tế bào để:

  • A. Khi phân li về 2 cực của tế bào không bị rối
  • B. Dễ tách nhau khi phân li
  • C. Phân chia đồng đều VCDT
  • D. Dễ biến đổi hình thái trong phân chia tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>