AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại TB nào xảy ra quá trình nguyên phân?   

  • A. Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai và hợp tử
  • B. Tế bào sinh dưỡng
  • C. Tế bào sinh giao tử
  • D. Tế bào sinh dục sơ khai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA