AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo ở kì đầu I của giảm phân I:

  • A. Làm thay đổi vị trí các gen trên cặp NST kép tương đồng → biến dị tổ hợp
  • B. Tạo giao tử đơn bội
  • C. Tạo nên sự đa dạng của các giao tử
  • D. Đảm bảo quá trình GP diễn ra bình thường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>