AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động xảy ra trong pha G2 của kì trung gian là:

  • A. Tổng hợp các chất cần cho quá trình phân bào
  • B. Tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng
  • C. Tổng hợp tế bào chất và bào quan
  • D. Phân chia tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA