YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong giảm phân, sự phân li độc lập của các cặp NST kép tương đồng xảy ra ở

  • A. kì sau II
  • B. kì sau I
  • C. kì cuối I
  • D. kì cuối II

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>