AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiễm sắc thể co xoắn cực đại có hình thái  đặc trưng  và  dễ quan sát  nhất  vào:

  • A. Kỳ giữa
  • B. Kỳ  cuối
  • C. Kỳ sau
  • D. Kỳ đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>