AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại TB xảy ra quá trình giảm phân:

  • A. Tế bào sinh dục chín
  • B. Tế bào sinh dục sơ khai
  • C. Tế bào sinh dưỡng
  • D. Tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh giao tử ở giai đoạn chín

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>