AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ (2n) ban đầu sau một lần nguyên phân tạo ra :

  • A. 2 tế bào con mang bộ NST lưỡng bội 2n giống TB mẹ
  • B. 2 tế bào con mang bộ NST đơn bội n khác TB mẹ
  • C. 4 tế bào con mang bộ NST lưỡng bội n
  • D. Nhiều cơ thể đơn bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA