AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân:

  • A. Đều có một lần nhân đôi NST
  • B. Đều xảy ra ở tế bào sinh dưỡng
  • C. Đều xảy ra ở tế bào sinh dục chín
  • D. Đều hình thành tế bào con có bộ NST giống nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>