AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với di truyền học sự kiện quan trọng nhất trong phân bào là:

  • A. Sự tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp NST
  • B. Sự thay đổi hình thái NST
  • C. Sự hình thành thoi phân bào
  • D. Sự biến mất cảu màng nhân và nhân con

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>