AMBIENT
 • Câu hỏi:

  NST ở trạng thái kép tồn tại trong quá trình nguyên phân ở:

  • A. Kì trung gian đến hết kì giữa
  • B. Kì trung gian đến hết kì sau
  • C. Kì trung gian đến hết kì cuối
  • D. Kì đầu, giữa và kì sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>