AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau khi phân chia xong, NST tháo xoắn trở về dạng sợi mảnh để:

  • A. Nhân đôi ADN, tổng hợp ARN và Prôtêin chuẩn bị cho chu kì sau
  • B. Nhân đôi ADN
  • C. Khôi phục bộ NST lưỡng bội 2n của loài
  • D. Tiếp tục chu kì biến đổi hình thái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>