AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình nguyên phân diễn ra gồm các kì: 

  • A. Kì đầu, giữa, sau, cuối
  • B. Kì đầu, giữa, cuối, sau
  • C. Kì trung gian, giữa, sau, cuối
  • D. Kì trung gian, đầu, giữa, cuối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>