AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả của quá trình giảm phân là:

  • A. 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể n
  • B. 4 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể n
  • C. 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể n kép
  • D. 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể 2n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>