AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau GP số lượng NST ở tế bào con giảm đi một nửa vì:

  • A. Ở lần phân bào II không có sự tự nhân đôi của NST
  • B. Ở kì cuối phân bào I có 2 tế bào con mang n NST kép
  • C. Ở lần phân bào II có sự phân li của cặpNST kép tương đồng
  • D. Có 2 lần phân bào liên tiếp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>