AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự tháo xoắn và đóng xoắn của NST thể trong phân bào có ý nghĩa:

  • A. Thuận lợi cho sự nhân đôi và phân li của NST
  • B. Thuận lợi cho việc gắn NST vào thoi phân bào
  • C. Giúp tế bào phân chia nhân một cách chính xác
  • D. Thuận lợi cho sự tập trung của NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>