YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình thức phân bào có thoi phân bào phổ biến ở các sinh vật nhân thực:

  • A. Nguyên phân và giảm phân
  • B. Phân chia tế bào
  • C. Nguyên phân
  • D. Giảm phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA