AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 24 ở kì đầu của giảm phân I có:

  • A. 24 cromatit và 24 tâm động
  • B. 48 cromatit và 48 tâm động
  • C. 48 cromatit và 24 tâm động
  • D. 12 cromatit và 12 tâm động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>