AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gà  có 2n =78. Vào kỳ trung gian, sau  khi xảy ra tự  nhân đôi, số nhiễm sắc  thể  trong mỗi  tế  bào là:

  • A. 78 NST đơn
  • B. 78 NST kép
  • C. 156 NST đơn
  • D. 156 NST kép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>