AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các hoạt động của NST trong kì đầu của giảm phân I theo thứ tự là:

  (1)- Các NST kép co xoắn.                 (2)-Từng cặp NST kép tương đồng tiếp hợp với nhau.

  (3)- Có thể trao đổi chéo                     (4)- Các NST kép trong cặp tương đồng tách rời               (5)- NST nhân đôi.

  Phương án đúng: 

  • A. 2, 3, 4, 1
  • B. 1, 2, 3, 4
  • C. 5, 1, 2, 4, 3
  • D. 5, 2, 3, 4, 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>