AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt cơ bản trong quá trình giảm phân của động vật và thực vật bậc cao:

  • A. Ở TV sau khi kết thúc GP, tế bào đơn bội tiếp tục nguyên phân một số lần
  • B. Ở ĐV, giao tử mang bộ NST n còn TV mang bộ NST 2n
  • C. Tế bào trứng ở động vật có khả năng vận động
  • D. Ở TV tất cả các tê bào đơn bội được hình thành sau GP đều có khả năng thụ tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>