AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở gà, 2n = 78, có 60 tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân tạo giao tử. Số tinh trùng được tạo thành và tổng số nguyên liệu tương đương nhiễm sắc thể (NST) đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình này là

  • A. 240 tinh trùng, 4680 NST đơn
  • B. 240 tinh trùng, 2340 NST đơn
  • C. 60 tinh trùng, 2340 NST đơn
  • D. 60 tinh trùng, 4680 NST đơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>