AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ sở của sự nhân đôi NST là:

  • A. Sự nhân đôi của ADN
  • B. Sự co xoắn và tháo xoắn mang tính chu kì của NST
  • C. Sự tổng hợp Prôtêin trong tế bào
  • D. Sự phân li của các NST ở kì sau của phân bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>