AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở kỳ sau của nguyên phân….(1)….trong từng NST kép tách nhau ở tâm động xếp thành hai nhóm….(2)….tương đương, mỗi nhóm trượt về 1 cực của tế bào. 

  • A. (1) : 4 crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể
  • B. (1) : 2 crômatit ; (2) : nhiễm sắc thể đơn
  • C. (1) : 2 nhiễm sắc thể con; (2) : 2 crômatit
  • D. (1) : 2 nhiễm sắc thể đơn; (2) : crômatit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>